Thành lập công ty tư vấn du học cần chuẩn bị những gì?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi đang có dự định thành lập một trung tâm tư vấn du học (chủ yếu là các nước Châu Âu). Vậy tôi cần phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào? […]

Xem thêm